به استحضار میرساند شرکت ولایت صنعت مهرپویا ، تولیدکننده چراغ های راهنمایی و رانندگی دیجیتال ، آماده هرگونه همکاری در زمینه تولید و نصب چراغ های جدید میباشد.

ضمنا این شرکت مراتب تقدیر و تشکر خود را از شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان بواسطه حمایت همه جانبه از این طرح و همچنین اعتماد به جوانان ، اعلام میدارد.

ارتباط با ما

09132932313  مدیر فروش مهندس حسینی

09132925844 مدیر فنی محمد رمضانی

نمایندگی ها

  • بندرعباس : جناب آقای امیدالله پناهی ، شماره تماس 09171411098
  • زاهدان : جناب آقای امیدالله پناهی ، شماره تماس 09171411098
  • کرج:آقای دکتر خدایاری,شماره تماس 09123008990